Samarbejde
Vi inviterer alle til at deltage om mere genbrug og bedre genanvendelse

Et bredt og fordomsfrit samarbejde mellem kommunerne, brancheorganisationer, producenter, detail-sektoren og myndigheder er afgørende for, at TheNewSort's løsninger kan blive en realitet og en fordel for borgere og forbrugere og dermed alle andre involverede parter.

Lokal affaldshåndtering

Tilknyttede organisationer

Programmer