Om
Forbedring af den lokale affaldssortering

TheNewSort er blev etableret med dette formål:

At gøre det muligt for forbrugere og borgere at sortere deres husholdningsaffald på den bedst mulige måde, forbedre kommunernes genanvendelserater og dermed bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Hver dag bliver vi konfronteret med beslutninger omkring sortering af affald. De fleste af os kender til fordelene og agerer på den bedst mulige måde med den viden, der er tilgængelig. Virkeligheden er dog ofte, at affaldssorteringen ikke bliver gjort korrekt efter kommunernes sorteringsanvisninger.

Den relevante information omkring den korrekte måde at sortere affald på ligger ofte hos mange forskellige instanser, og det er derfor svært for forbrugeren at skabe sig et overblik.

Vi arbejder for at give forbrugerne det nødvendige overblik, så de kan affaldssortere korrekt. Det gør vi ved at vise, hvordan de forskellige husholdningsprodukter skal sorteres alt efter, hvilken kommune man befinder sig i.

Komplicerede problemer løses bedre i fællesskab

Der er mange parter, der skal deltage aktivt for at det komplicerede puslespil om korrekt sortering kan løses ordentligt.

Sammen står vi overfor en virkelighed med komplekse sociale og politiske strukturer og forskellige interesser, som skal tages i betragtning og anskues fra forskellige vinkler. Vi tilstræber at forbinde de forhold og oversætte dem til konkrete handlingsplaner med direkte positiv indvirkning på kommunernes genanvendelsesrater og vores samfund som helhed.

For at komme i mål med dette opfordrer vi alle interessenter til at samarbejde og bidrage med perspektiver på problemet – og dets mulige løsninger. Vi tror på, at den nødvendige forandring udspringer af en inspirerende vision og en ægte følelse af ejerskab.

Vi stræber efter gennemsigtighed og stærke samarbejder på tværs af organisatoriske grænser, der gavner vores fælles overordnede interesse: at leve i en bæredygtig verden.