"Emballagekategori" - Guide
Udviklet til Dansk Producentansvar (DPA)

Med indførelsen af det udvidede producentansvar (EPR) i Danmark er et stort antal producenter forpligtet til at registrere emballageoplysninger om deres produkter i et nationalt register - administreret af Dansk Producentansvar (DPA)*.

På vegne af og i samarbejde med DPA har vi udviklet en digital guide, der skal hjælpe nationale og internationale producenter med at registrere deres emballageinformation korrekt i det danske nationale register. Guiden er tilgængelig på dansk og engelsk.

Med vores erfaring inden for produktinformation, emballagemateriale og sorteringsinstruktioner var vi i stand til at tilføre værdi til den løsning, DPA havde brug for, ud over den rent tekniske udvikling.

Guiden fungerer som en widget på én side, hvilket giver et godt overblik, hurtige justeringer af input og hurtige resultater. Den har et stort bibliotek af materialer og emballageformer samt visuelle ikoner, der gør det lettere at vælge korrekt.

Vi ser frem til yderligere at støtte »Producentansvar for emballage«, forbedre guidernes indhold og samarbejde med DPA om at levere verificerede data i alle vores produkter og tjenester.

Indholdet i guiden administreres af DPA, og widget'en vil løbende blive udviklet af TheNewSort.

* "DPA er en selvejende, non-profit organisation, oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere det nationale register og den danske lovgivning om producentansvar. DPA indsamler, behandler og formidler data og viden til alle aktører, involveret i den cirkulære økonomi."

Gå til GUIDEN