Produkt Scanner
Udviklet i samarbejde med Kolding Kommune, Randers Kommune, Thy Recycle, Revas, Fredericia Kommune og Nordfyns Kommune

Aktivering af digitale sorterings-instruktioner

Sortering uden forvirring

TheNewSort-løsningen gør det muligt for borgere og forbrugere at sortere brugt emballage korrekt, uanset hvilken kommune de befinder sig i.

Borgeren får præcise og letforståelige sorteringsinstruktioner ved at scanne stregkoden på en emballage med en smartphone-app.

Status for produktscanneren
Godkendelse af tilstrækkelige producentdata

Efter gennemførelse af testen er vi i løbende dialog med interesseorganisationer, brands, detailkæder, nationale organisationer og dataleverandører for at sikre officielle emballagedata direkte fra producenterne med henblik på korrekte materialeangivelser og sorteringsinstruktioner.

Med det kommende udvidede producentansvar (EPR) og deraf følgende opdatering af produktdata sigter vi mod at genaktivere produktscanner funktionen, så snart vi kan sikre en tilstrækkelig høj andel af tilgængelige produkt data. Den vil derefter blive en integreret del i vores nye sorteringsguide.

PILOT test
Scanningsfunktionalitet testet i 6 uger med over 10.000 brugere

Efter 1 1/2 års forberedelse blev TheNewSort's løsning til at forbedre affaldssorteringen testet i et pilotprojekt med seks danske kommuner: Fredericia, Kolding, Nordfyn, Rander, Thy Recycle og Revas (Viborg Kommune), sammen med Orkla Danmark, som inkluderede officielle produktdata for deres brands.

Funktionen blev inkluderet som en ekstra funktion i kommunernes eksisterende AffaldsApp, der allerede anvendes af en meget stor del af borgerne i kommunerne.

Under pilottesten blev de tekniske aspekter og brugervenligheden af tjenesten testet mellem den 15. august og den 30. september 2022.

Projektet blev delfinansieret af Innovationsfonden og støttet af CIRKULÆR (tidligere Dansk Affaldsforening) og Miljøstyrelsen, som sikrede korrekt brug af det nye Affaldspiktogram-system og anvendelse af nationale retningslinjer for affaldssortering.

Download rapporten (pdf)